Bezplatná právní poradna SOPP vám může pomoci s řešením vašeho odškodnění

bezplatná právní poradna oškodnění

Jste v pozici poškozeného po dopravní nehodě, přihodil se vám pracovní úraz, upadli jste na neupraveném chodníku případně vám někdo způsobil zdravotní újmu? Rozhodně nechceme strašit těmito nepříjemnými událostmi, ale z reality běžného života všichni víme, že se může stát cokoliv. Spousta lidí samozřejmě takto neuvažuje a už vůbec si nepřipouští, že by něco podobného mohlo nastat.

Pokud se už taková nepřijemná životní situace vyskytne, je dobré vědět, jak a s kým ji řešit. Existuje nepřeberné množství institucí, kam se můžete obrátit s prosbou o radu. Vždy si ale položte otázku, proč daná instituce poskytuje bezplatné právní služby. Nebude to ale pro klienta nakonec znamenat, že prvotně deklarované bezplatné služby stejně později uhradí formou nepřiměřené provize? Určitě je vhodné před oslovením bezplatné právní poradny zjistit její podmínky a rozhodně před důkladným rozhodnutím dopředu nepodepisovat jakékoliv dokumenty.

Při získávání odškodnění je výhodné oslovit odborníky

Není v silách jednotlivce, který není fundovaný v příslušené problematice, rozumět všem aspektům daného oboru. Toto je nejčastější chyba, které se dopouští osoba, která se rozhodne řešit odškodnění na vlastní pěst. Současná spleť nepřehledných zákonů a vyhlášek dává velký manévrovací prostor nejen pojišťovnám, na jejichž bedrech je vyplacení odškodného. Kvalitní subjekt s dlouholetou zkušeností dokáže vyhodnotit všechny možnosti, na které má poškozená osoba dle platné legislativy nároky. Dochází tak mnohdy k pozitivnímu překvapení poškozeného, protože při původním uplatňování odškodného u pojišťovny jsou úmyslně zamlčovány, odpírány a kráceny některé nároky na odškodnění. Není se ale čemu divit, pokud máte před sebou někoho,  kdo vám musí uhradit škodu, nikdy vás nebude upozorňovat na všechny druhu náhrad, které vám náleží a v jaké plné výši.

Využijte všechny možnosti odškodnění vaší události

Kromě bolestného a ušlého zisku máte při nemajetkové újmě (poškození zdraví) nároky na získání odškodnění za:

  • duševní útrapy příbuzných a nově i prokazatelně citově závislé osoby,
  • ztížení společenského uplatnění (nemožnost dalšího vzdělávání, snížení uplatnění v rodinném, společenském nebo pracovním životě, závislost na okolí atd. ),
  • léčebné výlohy (náhrada za léky, za zdravotní pomůcky, cestovné k lékařům atd.),
  • ošetřovné (může poskytovat rodinný příslušník, jiná osoba nebo klasifikovaný ošetřovatel),
  • v případě úmrtí člověka lze nárokovat náklady na pohřeb apod.

 

Pokud se rozhodnete řešit své nároky prostřednictvím odborníků, můžete oslovit Spolek na ochranu práv poškozených, který vám nabídne služby bezplatné právní poradny a dále pomoc při zastupování a jednání s pojišťovnou viníka. S vaší důvěrou zajistíme nezbytné znalecké posudky a budeme se snažit o mimosoudní vyrovnání vašeho případu. Náš neziskový spolek si neúčtuje fixní provizi za své služby, klientům je dle rozsahu jejich případu doporučeno poskytnutí dobrovolného finančního daru, jeho celková výše však závisí na vůli každého klienta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *